ContactMAIL & WEBSITE

  registrar-jpu-bih@nic.in

  vc-jpu-bih@nic.in

CONTACT

  (+91)-06152-232607

  (+91)-706152-233121

ADDRESS

  V.C. / Registrar Jai Prakash Vishwavidyalaya Rahul Sankrityayan Nagar Near Parwati Ashram (Chhota Telpa) Chapra - 841302, Bihar.